สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

 [ ลงประกาศ ]
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ. แผนดิน พ.ศ. ... ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการานเมืองที่ดี ...
http://www.opm.go.th/OpmInter/content/good_governance/pdf/พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534.pdf

คำค้น: สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 :: บทนิยาม มาตรา 1-6 :: ส่วนที่1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง มาตรา 7-8อัฏฐ :: หมวด1 ...
http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/H18/H-18.html

คำค้น: สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 - Eduzones.com
เนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบบริหารแผ่นดิน 2534 ซึ่งมีตัวอย่างเนื้อหาดังต่อไปนี้. มีทั้งหมด 75 มาตรา บังคับใช้วัน ที่ ...
http://blog.eduzones.com/test1/43416

คำค้น: สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 พ.ร..ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 - Card
Title, พ.ร..ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534. Imprint, กรุงเทพฯ : อส .อาร์.พริ๊นติ้ง แมส โปรดักส์, ... ศ.2545 สรุปสาระสำคัญข้อสอบ พ.ร..ระเบียบบริหาราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 ...
http://library.dip.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&opt=crd&bid=37604&lang=0&db=Main&pat=&cat=sub&skin=u&lpp=256&catop=&scid=zzz

คำค้น: สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 - แนวข้อสอบ จากสมาชิก
หน้าแรก, l, ตั้งเป็นหน้าแรก, l, สมัครสมาชิก, l, อัตราค่าโฆษณา, l, ติดต่อสอบถาม, l, เข้าสู่ ระบบ. เจ้าของข้อมูล. คุณ admin. รายละเอียดเจ้าของ Blog. บทความต่างๆ. แสดงความ คิดเห็น ...
http://www.konsorb.com/viptest1.php?txtcourse=14&user_id=1

คำค้น: สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - บทความ ความรู้
25 ก.ย. 2012 ... พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่1) พ.ศ.2534 · พรบ.ระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 · พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่3) ...
http://opdc.hss.moph.go.th/display_document.jsp?id=D00000000560

คำค้น: สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

สรุปพรบบริหารราชการแผ่นดิน 2534