สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ

 [ ลงประกาศ ]
 อบรมสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ - YouTube
2 ม.ค. 2013 ... อบรมการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 2 ให้ผู้เข้าอบรมสาธิตการปฐมนิเทศน์นักเรียน ในภาษาที่ตัวเองถนัด จัดโดย http://www.facebook.com/teachthai ...
http://www.youtube.com/watch?v=ad22N1Jx7RA

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
 English for Thais - 2: [1021] รวบรวมเว็บ สอนฝรั่งพูดภาษาไทย
20 เม.ย. 2009 ... ส่วนเว็บใหญ่ ๆ ที่สอนคนต่างชาติให้พูดภาษาไทย ผมเจออยู่ 2 เว็บ คือ [เว็บที่ 1] ... ก็จะได้ เครื่องมืออีก 1 ชนิดที่ช่วยสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ...
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2009/04/1021.html

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
 สอนฝรั่งพูดภาษาไทย - * เว็บไซต์การเรียนรู้ ประภัสรา โคตะขุน *
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกการสนทนาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่าง ชาติที่เรียนภาษาไทยระดับ 1 ของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ = Construction of ...
http://sites.google.com/site/prapasara/p6-4

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
 โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
โรงเรียนสอนภาษาไทยให้สำหรับฝรั่งชาวต่างชาติ สถาบันของอาจารย์คนไทยสอนภาษาไทย โดยสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสอนชาวต่างชาติ.
http://www.acknowledge-centre.com/thai-language-for-foreigner.html

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
 Objective โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
Objective. โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ. วัตถุประสงค์. เพื่อให้ผู้เรียนมี ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ...
http://www.sumaa.net/objective

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
 ตลาดภาษาไทยบูม ต่างชาติสนใจเรียน - ข่าวและกิจกรรม มศว - มหาวิทยาลัย ...
อัครา บุญทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยให้นิสิตและชาวต่างชาติ ระบุ ว่า ...
http://news.swu.ac.th/newsclips/doc/20061402.doc

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้สมัครต่างชาติ
/cuen/admission/inter/index.htm"> ปุ่มสลับภาษาเป็นอังกฤษ, ปุ่มไปเว็บ youtube จุฬาฯ ... และเป็นที่รู้จักในด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการศึกษาที่ดีเลิศ ... อีก ทั้งทางมหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Intensive Thai ...
http://www.chula.ac.th/admission/inter/index.htm

คำค้น: สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ