สอบอังกฤษ

สอบอังกฤษ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สอบอังกฤษ

 [ ลงประกาศ ]
 ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น จำนวน 30
ข้อสอบ, ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที. ชุดแบบสอบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ใน ชุด 30 ข้อ แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ ...
http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&30

คำค้น: สอบอังกฤษ
 CU-tep - ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency). ทดสอบอะไร? วัด ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ ...
http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

คำค้น: สอบอังกฤษ
 ติวภาษาอังกฤษ สอบเข้ามหาวิทยาลัย - YouTube
30 พ.ย. 2010 ... Pronoun(TOEFL Error) โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th.
http://www.youtube.com/watch?v=vAkDPKy4eQ8

คำค้น: สอบอังกฤษ
 ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ...
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรีๆ และ เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทดสอบภาษาอังฤษ รวมทั้ง ประโยคภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษ และแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ.
http://www.engtest.net/

คำค้น: สอบอังกฤษ
 การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ - บัณฑิตวิทยาลัย - Mahidol University
กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ. กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2555 · กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ...
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/english_th.php

คำค้น: สอบอังกฤษ
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [ตรวจสอบ] # แปลความหมาย ...
V. test def:[ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอน] syn:(ตรวจสอบ) sample:[นักวิทยาศาสตร์ ทดสอบยาที่ทำขึ้นว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่] V. test def:[สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=ตรวจสอบ

คำค้น: สอบอังกฤษ
 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ - เรียนภาษาอังกฤษ - British Council Thailand
กรุณานัดหมายการสอบล่วงหน้า โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์. มาถึงที่ สอบอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อกรอกใบสมัคร ...
http://www.britishcouncil.org/th/thailand-learning-english-placement-test.htm

คำค้น: สอบอังกฤษ
 บทเรียนภาษาอังกฤษ: อ่านหนังสือเตรียมสอบ.
เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำ ศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ...
http://www.englishspeak.com/th/english-lesson.cfm?lessonID=51

คำค้น: สอบอังกฤษ

สอบอังกฤษ