เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie Zl2200 Scan Speed : 100 Scan Lines/second Light Source : Visibel Laser Diode 650 Nm /

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie ZL2200 Scan Speed : 100 scan lines/second Light Source : Visibel Laser Diode 650 nm /

รูป   รายละเอียด ราคา
หน้า 10 nm Decode Capabilities : Singel line all standard 1D Scan Pattern : Singel line NO จาก 0