เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  11,500 บาท
  ไม่ระบุ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์

 [ ลงประกาศ ]
 เศรษฐศาสตร์ - วิกิพีเดีย
เศรษฐศาสตร์ (อังกฤษ: Economics) เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาการผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า การค้า และการบริโภคสินค้าและบริการ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐศาสตร์

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คณะเศรษฐศาสตร์
Dot, Arrrow, หน้าหลัก, Dot, Arrrow, สภามหาวิทยาลัย. Arrrow, นิสิตปัจจุบัน, Arrrow, คณะและหน่วยงาน. Arrrow, บุคลากร, Arrrow, ติดต่อเรา. Arrrow, นิสิตเก่า, Arrrow ...
http://www.chula.ac.th/faculty/az/eco/index.htm

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์.
http://www.eco.ku.ac.th/

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ เกี่ยวกับการเลือกใช้ทรัพยากรการ ผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ...
http://www.kwc.ac.th/3Basic.htm

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาและโครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับคุณคริสมาส ศุภทนต์,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ...
http://www.econ.tu.ac.th/

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 Home | Faculty of Economics, Chulalongkorn University
Contact Us & Map · Related Links · Biddings · Jobs Opportunities · Quality Assurance · รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ · Faculty & Staff ...
http://www.econ.chula.ac.th/

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 คณะเศรษฐศาสตร์ - Faculty of Economics.
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์. ประจำ ปีการศึกษา 1/2556 สนใจติดต่อ รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร ผู้อำนวยการหลักสูตร ...
http://www.rsu.ac.th/econ/

คำค้น: เศรษฐศาสตร์
 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
คำว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นคำมาจากภาษากรีก 2 คำคือ Oikos ซึ่งแปลว่าบ้าน หรือครอบครัว และคำว่า Nomos ซึ่งแปลว่ากฎระเบียบ ...
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/the_meaning_of_the_economy/index.html

คำค้น: เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์