แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์

แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
16 พ.ค. 2007 ... แบบทดสอบเรื่องจำนวนและตัวเลข วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น .6. จัดทำโดย นางสาว อภิพร แซ่เฮ้ ง ม.4/7 เลขที่26. คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด. 1.
http://www.thaigoodview.com/library/exam/studentshow/st2546/4-7/no26/test01/index.html

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์
 ข้อสอบ Pre O-Net วิชา คณิตศาสตร์ ป.6
แบบทดสอบ Pre O-NET. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร. ชั้นประถมศึกษาที่6 ป การศึกษา 2554. สํานักทดสอบทางการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
http://www.kan4.in.th/ดาวโหลด/category/27-pre-o-net54.html?download=75:--pre-o-net-----.6

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์
 e-learning วิชาคณิตศาสตร์ - แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. --------เลือก ---------- ... คณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. - 10 ข้อ 5 นาที -, ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 ...
http://www.dekgeng.com/math/

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์
 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกน ...
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการธนาคารข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
http://www.nitessatun.com/?p=920

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์
 ทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) จำนวน 30
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 30 ข้อ ... เมื่อ 12 ปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 3 ปี ปัจจุบันพ่ออายุ 30 แล้ว ปัจจุบันแม่อายุเท่าใด [m044]. 25 27 ... 6. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 15 เลขที่มากที่สุดคือเลขอะไร [m059]. 1 3 5 ...
http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?math&30

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์
 แบบฝึกคณิตชั้น ป.1-.6
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ชั้น .6. แบบฝึก บวก ลบ คูณ หาร ชั้น ป.2. แบบฝึกคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.1. ข้อสอบคิดเลขเร็ว ป.1-6 (2). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ...
http://www.thaischool.in.th/tringam/data-10531/

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์
 คลังข้อสอบป.5 .6
ข้อสอบคิดวิเคราะห์ .5. ภาษาไทย [ไทย น1 ] [ไทย น2 ] [ไทย น3 ] [ไทย น4 ] [ไทย น.5 ] [ ไทย น.6 ] [ไทย น.7] [ไทย น.8 ] [ไทย น.9 ] [ไทย น.10 ] [ไทย น.11] [ไทย น.12] [ไทย ...
http://nites.takesa1.go.th/inklung3.htm

คำค้น: แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์

แบบทดสอบป6คณิตศาสตร์