แบบทดสอบระบบประสาท ม1

แบบทดสอบระบบประสาท ม1

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบทดสอบระบบประสาท ม1

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบเรื่อง .ระบบต่อไร้ท่อ.. จำนวน ..10. ข้อ
วิชา.ชีววิทยา.. ว40242... ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..5. เรื่อง .ระบบต่อไร้ท่อ.. จำนวน ..10. ข้อ โดย ครูสุวณี พรหมมายนต์. .. โรงเรียน.เมืองพญาแลวิทยา.
http://203.114.120.251/phayalae14/suwanee/test/4.html

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1
 แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน | ครูเอก กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
แบบทดสอบ ... 1. หน่วยที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายมนุษย์คือ. ก. เซลล์ ข. อวัยวะ. ค. ระบบ ง. ต่อไร้ท่อ. 2. ... ระบบประสาทซิพาเทติก (Sympathetic Nerve). ก.
http://chakornaek.wordpress.com/แบบทดสอบหลังเรียน/

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1
 เนื้อหา + แบบทดสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
9 เม.ย. 2010 ... ธรรมศาสตร์วงศ์คูณ(27/01/47)-แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงลูกแบบต่างๆ-แบบทดสอบเรื่อง การเล่นฟุตบอลอย่างปลอดภัย ... ความรู้ เรื่อง เพื่อนรักสองเรา 1 ... ความรู้ เรื่อง ระบบประสาท · - แบบทดสอบ เรื่อง ระบบสืบพันธ์ · - แบบทดสอบ เรื่อง ระบบต่อไร้ท่อ
http://club.myfri3nd.com/dek-rak-rian/webboard/8914/35894

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1
 แบบทดสอบ เรื่อง ระบบต่อไร้ท่อ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของ ...
11 พ.ย. 2009 ... แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบต่อไร้ท่อ. 1. ฮอร์โมนที่ทีส่วนควบคุมระดับน้ำในเลือดคือ. 1. insulin 2 . insulin & glocagon. 3. insulin & adrenalin 4. insulin, ...
http://www.thaigoodview.com/node/42995

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1
 ระบบ ประสาท รอบ นอก
เรื่อง ระบบประสาทรอบนอก. บทเรียน ระบบประสาทรอบนอก ช่วงชั้นที่ 4 ... ความรู้เกี่ยวกับ ระบบประสาท. เกมทดสอบ ... เกมทดสอบความรู้. ส่วนที่4: แบบทดสอบหลังเรียน. บทเรียนนี้ ประกอบด้วยเกมทดสอบ 1 เกม ได้แก่. 1. ... คณิต ไข่มุกด์. ผศ.ดร.พิชโยทัย หัทธนาภิวัฒน์.
http://www.thairath70.com/edu/science/s15/index.swf

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1
 ระบบ ประสาท
แบบทดสอบ ... Login ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่นี่ ... ผู้เรียนสามารถอธิบายการ ทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ได้ ... 1.3 เซรีเบลลั (Cerebellum) คือ สมองส่วนท้าย ... ระบบต่อไร้ท่อและระบบต่อมีท่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้. 1. การตอบสนองเมื่อมีแสงเป็นสิ่ง เร้า.
http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson5.php

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1
 แบบฝึกหัดสุขศึกษา - SlideShare
หลั ก การสร้ า งเสริ ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานของระบบประสาทสามรถปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้ ต าข้ อ ใด ก ... แบบทดสอบประจำ า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ี ่ 1ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย ...
http://www.slideshare.net/krulam007/ss-9535909

คำค้น: แบบทดสอบระบบประสาท ม1

แบบทดสอบระบบประสาท ม1