แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษDoc

แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - สพป.ขอนแก่น เขต 5 ...
แบบใบยกเลิกวันลา.doc (30 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 154). 24-8-2012 ... แบบประเมิน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.rar.rar (2.16 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 771). 24-8-2012 .... 6 ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอน.doc (50 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 100). 24-8-2012 ...
http://v2.kkn5.go.th/forum.php?mod=viewthread&tid=178

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 ดาวน์โหลด เอกสาร
แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ.1 /1) ...
http://www.nongweangnongtu.com/download-document.html

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับครู - Sawangpattaya.org
27 ต.ค. 2009 ... แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการทุกตำแหน่ง (แบบ ก. ... http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat1.doc ... ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.
http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?topic=749.0

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 แบบ ๑ ๒ และ ๓
แบบ ๑. แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ.
http://www.sesa20.go.th/attachments/article/2327/แบบ ๑ ๒ และ ๓.doc

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - ครูบ้านนอกดอทคอม
2 มีแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามสาระการเรียนรู้รายปี ไดอยางหลากหลาย .... 3. ผลที่เกิดกับผูเรียน (วิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ คะแนนเต็ม40 คะแนน ...
http://www.kroobannok.com/news_file/p24241121910.doc

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 หนังสือเวียน : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ... ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ ... แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ (ทุก ตำแหน่ง) ...
http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 หลักเกณฑ์การประเมินวิทยะฐานะ - ร้อยเอ็ด เขต 2
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะ ฐานะ ... แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ...
http://www.ret2.obec.go.th/vitayatana/main.htm

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc
 1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ ต่างๆ - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
ผูขอรับประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ .... 3) ผลที่เกิด กับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาแลวแตกรณี.
http://www.nongyai.ac.th/download/o3/1แบบเสนอขอรับการประเมินวฐต่างๆ.doc

คำค้น: แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc

แบบประเมินครูชํานาญการพิเศษdoc