แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9

แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 คู่มือ การควบคุมภายใน 2554
9. รายละเอียดที่ต้องรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6. 9. แบบรายงานการควบคุมภายใน. 10 ... ( แบบ ป.) 30. 5. การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 3). 31. (แบบ ปย. 3). 33 ... ศ. 2544 60. ขั้นตอนของการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (อสพ.) 64 ...
http://110.164.70.250/edoc/myfile/risk2-2554.pdf

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 การ ประเมินผล การควบคุม - สำนักอำนวยการ - สพฐ.
จัดทำรายงาน การควบคุมภายใน. 2. หน่วยรับตรวจ. ส่วนงานย่อย. 1. สพฐ. 2. สพป./สพม. 3. ... 3. สรุปผลการดำเนินงาน. แบบติดตาม ปย. 2. 9. รอบ 6 เดือน (สพฐ.,สพป.สพม.) สิ้นสุด ...
http://genad.obec.go.th/data/nipon/Internal control_2.ppt

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 Downloads - แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน - สพม.8
19 มิ.ย. 2011 ... สพม.8 · ทำเนียบคณะกรรมการเขตพื้นที่ · หัวหน้าสถานศึกษา · โรงเรียนในสังกัด ... Webใน เครือสพฐ. .... ตัวอย่างและแบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ...
http://sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=13&id=121:

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 รายงานผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน ... - สพป.นม.7
28 ส.ค. 2012 ... พ.ศ......... 9. สพฐ. /สพป./สพม/ร.ร./............... รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 แบบติดตาม ปอ. 3 ...
http://www.korat7.go.th/e-office/html/DocFile/20120828/File6238-14.ppt

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 แนวทางการดำเนินงาน ระบบควบคุมภายในประจำปี 2555 - สพม.9
สพป./สพม. กลุ่ม. 3. โรงเรียน. งาน. แบบฟอร์มของหน่วยรับตรวจ. แบบ ปอ.1 : หนังสือรับรอง การประเมินผล. การควบคุมภายใน. แบบ ปอ.2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ ...
http://www.mathayom9.go.th/myfile/control/บรรยายแนวทางควบคุมฯ 2555 สถานศึกษา.ppt

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 คู่มือการจัดทำรายงานควบคุมภายใน - อำนวย การ - ตาก เขต 1
การจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบที่ คตง.กำหนด 10 ... แบบ ปอ.1 ( กรณี พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ) 29 ... สรุปการจัดส่งรายงานการควบคุภายในของ สพป.
http://aumnouy.takesa1.go.th/chatvaree/kumae.doc

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 ขั้นตอนและแนวทางการจัด ทำรายงานควบคุมภายใน
1. แนวทาง. การจัดทางานรายงานการควบคุมภายใน. ระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับ ตรวจ. โดย นางมะลิวรรณ ศรีนา. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน. สพป.สมุทรสงคราม ...
http://www.chon1.go.th/newchon54/newschon1/internal.pdf

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9
 คู่มือการควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2553
9. การกําหนดผูรับผิดชอบ. 9. การประเมินผลการควบคุมภายในสพ. 11 ..... แบบ. แบบประเมินการควบคุมภายใน. 2.แบบรายงานระดับองคกร เปนแบบรายงานที่อสพ.
http://www.qsbg.org/doc/Handbook/2553/͡äǺͧǹġʵ.pdf

คำค้น: แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9

แบบรายงานการควบคุมภายใน สพม9