โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์

โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์

 ขายทาวน์โฮมหรู เดอะคอนเนค5 แบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 Front Resturant โปรแกรมรับ Order ร้านอาหาร
Front Restaurant. โปรแกรมร้านอาหารที่สามารถบันทึก ออเดอร์จากลูกค้าแล้วส่งไปพิมพ์ที่ ครัว ... Check บิลได้เอง * พิมพ์ใบ Check บิล แบบแยกจำนวน และรวมจำนวนในอาหาร ... 4 = ระดับ Kitchen - แสดงรายการสั่งอาหารทางจอภาพ สำหรับในครัว (1024x768pixel) ...
http://www.rightsoftcorp.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=8

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์
 โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมบริหารร้านอาหาร ระบบร้านอาหาร ซอฟท์แวร์ ...
โปรแกรมร้านอาหาร e-restaurant system software เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารร้านอาหาร ภัตตาคาร ผับ เธค เล้าน์ คาราโอเกะ คาเฟ่ ไนท์คลับ ... ฝากเหล้า ป้อนออเดอร์ ย้ายโต๊ะ รวม โต๊ะ เช็คบิล ทอนเงิน ปิดโต๊ะ คิดเวลาค่าบริการ ค่าดริ้ง ค่าห้อง สรุปยอดขายรายวัน เดือน ... ระบบเช็คบิลพิมพ์ใบสรุปยอด พิมพ์ได้ทันทีรวดเร็ว ถูกต้อง แบบฟอร์มสวยงาม ประทับใจ ลูกค้า ...
http://www.e-restaurantsoftware.com/product1.html

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์
 โปรแกรม ร้านอาหาร บริหารรับส่ง รายการอาหารเข้าครัว สำหรับ ร้านอาหาร ...
3 ม.ค. 2007 ... จำหน่ายและรับทำโปรแกรมสำเร็จรูป ตามงบประมาณของท่าน ... โปรแกรม บริหารร้านอาหาร (Order Restaurant) เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท ... รับออเดอร์ –> ส่งครัว –> เช็คบิล -> ออก ใบเสร็จ เป็นหลัก ... -สามารถกำหนดหน้าจอในแต่ละเครื่องให้ตรงกับหน้าที่ของงานนั้นๆได้ เช่น ส่วนรับออเดอร์ , ส่วนเช็คบิล เพื่อออกใบแจ้งค่าอาหาร, ส่วน ...
http://www.thaipbd.com/?p=33

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์
 ioi99.com - โปรแกรมร้านอาหาร 2.0 Excellent
โปรแกรมร้านอาหาร เหมาะกับธุรกิจ : ภัตตาคาร,สวนอาหาร, ร้านอาหารทั่วไป,ร้านหมูกระทะ, เนื้อย่างเกาหลี, ผับ/บาร์,คาเฟ่ มีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน จองโต๊ะ การรับ ออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ... Report รายรับ : พิมพ์รายละเอียดของบิล, ใบกำกับภาษี ...
http://ioi99.com/business-program/28-restaurant20enttsc.html

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์
 SolutionBizSoft.com,โปรแกรมร้านอาหาร,restaurant software,ระบบร้าน ...
ดูวิดีโอภาพรวมสำหรับแคชเชียร์มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้งานโปรแกรมร้านอาหารนี้ ... สั่งอาหาร แล้วส่งออเดอร์ออกไปพิมพ์ตามครัว/บาร์น้ำที่กำหนด จะสั่งให้ออกกี่จุด กี่ครัวก็ได้ครับ ... สั่ง อาหาร+ใส่รหัสพนักงาน+ใส่เลขที่ใบออเดอร์ เพื่อตรวจสอบออเดอร์ที่ไม่ผ่านแคชเชียร์ ... เครื่องพิมพ์สำหรับการเช็คบิลควรใช้กระดาษเทอร์มอลขนาดหน้ากว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 55 เมตร(หรือ ...
http://www.solutionbizsoft.com/software/restaurant/myressql/detail.html

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์
 บทที่1 ระบบการจัดซื้อและรับสินคา (PurchasingandReceivingSystems)
แบบฟอรมใบเสนอซื้ ( Purchase Requistion ) ใบสั่ งซื้อ ( Purchase Order ) ใบรับ ของ ... ใหแผนกบัญ ชีหนว ยบัญ ชีเจาหนี้เพื่อใหตรวจสอบกับใบกํากับสินคา ใบบิล ...
http://library.uru.ac.th/bookonline/books\inv1.pdf

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์
 รายละเอียดโปรแกรมระบบงานขาย (Order Entry) - เอแพคซอฟท์แวร์
โปรแกรมจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ ... บันทึก Invoice ขายสินค้าหรือบริการ เพื่อพิมพ์ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบสำคัญขาย (Sales Voucher) ... ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ซึ่งเลขที่สามารถใช้อ้างอิงตอน รับชำระจากลูกหนี้. รายงานเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ สำหรับฝ่ายสินเชื่ออนุมัติ เพื่อพิมพ์ใบสั่งขาย (Sales Order) ...
http://www.apacsoftware.co.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2

คำค้น: โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์

โปรแกรมสำหรับทำบิล ใบออเดอร์