ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน

รูป   รายละเอียด ราคา
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  ไม่ระบุ
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
หน้า 1 จาก 4 1 2 3 4

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 การขอรับใบอนุญาตทำงาน งานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา
ข่าว ประชาสัมพันธ์ · การขอใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา · การพิสูจน์สัญชาติ · การอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) ...
http://www.cmemployment.org/wp/default.asp?id=35&n=âѺ͹حҵӧҹ

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 วีซ่า และ ใบ อนุญาต ทำงาน - รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ...
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน. รับต่อวีซ่า / visa. รับต่อวีซ่าทำงาน ต่ออายุวีซ่าธุรกิจ NON-B NON-IMMIGRANT "B"; ต่อวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย NON-OA NON-IMMIGRANT "O-A" ...
http://www.gpbusinessplus.com/visa/

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 การขอใบอนุญาตทำงานชาวต่างประเทศ - กองวิเทศสัมพันธ์
คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมาย อื่นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 30 ...
http://www.op.mahidol.ac.th/orir/work_permit.html

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน งานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา
แบบ ตท.8 (ดาวน์โหลด); สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ทร.38/1); สำเนาใบ อนุญาตทำงานหรือสำเนาใบรับคำขอพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมการอนุญาตทำงานเดิม ...
http://www.cmemployment.org/wp/default.asp?id=36&n=õ͹حҵӧҹ

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย : กฎระเบียบ และเอกสาร
ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน (แบบ ตท. 3) และเมื่อได้รับแจ้ง การอนุญาตแล้ว คนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อรับใบอนุญาตและทำงาน ...
http://www.twglawoffice.com/workpermit-thai.htm

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทยมีความจำเป็นในการมีใบอนุญาต ทางเราสามารถช่วยคุณ ในการขอใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางาน.
http://www.koratlawyers.com/th/legal-information/work-permit-thailand.html

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 การขอใบอนุญาตทำงาน
รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการ ผ่อนผันให้ประกอบอาชีพ เป็นการชั่วคราว การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ...
http://mail.chiangmai.ac.th/~cnxcmces/advic_Wp.html

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน
 CKA Accounting & Law :: Work Permit / Visa
ขอใบอนุญาตทำงาน(Work permit)6,500บาท ต่อวีซ่า(Visa)7,000บาท เปลี่ยนประเภท วีซ่า18,500บาท จดทะเบียนบริษัท2,390บาท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด1,180บาท ...
http://www.cka.co.th/service.php?id=3

คำค้น: ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน