เลือดจระเข้สกัด เม็ดเลือดต่ำ ต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน 30 เม็ด 500 บาท โทร 081 133 2123

หน้าแรก » อาหาร และ สุขภาพ » อาหาร และ สุขภาพ อื่นๆ

เลือดจระเข้สกัด เม็ดเลือดต่ำ ต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน 30 เม็ด 500 บาท โทร 081 133 2123
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#00f;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><font size="5">เลือดจระเข้สกัด (ม.เกษตรศาสตร์) </font></strong></strong></strong></span></span></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><font size="5">100 เม็ด 1,500 บาท </font></strong></strong></strong></span></span></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="font-size: 16px; color: rgb(255, 140, 0);"><strong><strong><font size="5">ลดน้ำตาล ต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกัน</font></strong></strong></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="3">จัดส่งฟรีทั่วประเทศ&nbsp;&nbsp; ไม่บวกเพิ่มใด ๆ</font></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<br />
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><br />
<span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกใหญ่ 100 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;1,500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกเล็ก 50 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp; 500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><font size="5"><span style="font-size:20px;">โทร <span style="color:#f00;">081-133-2123</span></span></font></strong></strong></strong></span>&nbsp;(สอบถามได้เลยค่ะ)</span></span></p>
<p>
<span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16px;"><strong><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></strong></span></span></span></span><br />
<span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="3"><font size="3">ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) </font></font></strong></font></span></span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="background-color:#d3d3d3;"><span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">แคปซูลเลือดจระเข้เหมาะสำหรับ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ </font></font></strong></span></span></p>
<p>
<span style="background-color:#d3d3d3;"><span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">เช่น โลหิตจาง โรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง </font></font></strong></span></span></p>
<p>
<span style="background-color:#d3d3d3;"><span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และคนทั่วไปที่ต้องการบำรุงร่างกาย</font></font></strong></span></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- บำรุงเลือด และฟื้นร่างกาย สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- ช่วยได้ในผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV) ภูมิแพ้ ไข้หวัด </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- เพิ่มออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ให้ไปเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้น </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- ช่วยลดปัญหาเบาหวาน กระตุ้นให้มีการสร้าง อินซูลินIGF1</font></font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">&nbsp; ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ท่านชาย </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ลดปัญหาการปวดประจำเดือน </font></font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">&nbsp; ช่วยสตรีผู้มีบุตรยากอีกด้วย </font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#ff8c00;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font size="3"><font face="Trebuchet MS" size="3">- เพิ่มปริมาณเกล็ดเลือด และธาตุเหล็ก ช่วยให้แผลหายเร็ว</font></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">เลือดจระเข้แคปซูลวานิไทย รับประทานได้ทั้งผู้ป่วย</span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">และผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ รับประทานทานได้ทั้งเด็ก </span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">ผู้ใหญ่ จนถึง ผู้สูงอายุ </span></font></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">ขนาดรับประทาน </span></font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ffd700;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">1.กลุ่มมะเร็ง รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล </font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#ffd700;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp; ก่อนอาหารเช้า 30 นาที </font></strong></span></p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">Q: หากต้องการรับประทาน ก่อนอาหารเย็นเพิ่มเติมอีก </span></font></strong></span></p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">&nbsp; 2 แคปซูล ได้หรือไม่ </span></font></strong></span></p>
<p>
<span style="background-color:#a9a9a9;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">A: ทานวันละ 4 แคปซูลได้ครับ ไม่มีผลข้างเคียง </span></font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">2.กลุ่มเบาหวาน รับประทานวันละ 1 ครั้ง </font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp; ครั้งละ 1 แคปซูล&nbsp;</font></strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp;ก่อนอาหารเช้า 30 นาที&nbsp;</font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">3.โลหิตจาง เลือดจาง เกล็ดเลือดต่ำ </span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">&nbsp; รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที </span></font></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">4.กลุ่มภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง </font></strong></span></p>
<p>
<span style="color:#(color);"><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS">&nbsp; รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที </font></strong></span></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">5.กลุ่มบุคคลทั่วไป บำรุงร่างกาย นักกีฬา มีบุตรยาก </span></font></strong></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18px;"><font face="Trebuchet MS"><span style="color:#00f;">&nbsp; รับประทานวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า 30 นาที&nbsp;</span></font></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">จัดส่งฟรีทั่วประเทศ&nbsp;&nbsp; ไม่บวกเพิ่มใด ๆ</font></span><br />
<font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกใหญ่ 100 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;1,500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><strong><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">กระปุกเล็ก 50 เม็ด&nbsp;</span>&nbsp; ราคา กระปุกละ <span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp; 500 บาท</span></font></strong></strong></span></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><b><font size="4"><font color="#ff0000">โทร.</font></font></b></strong></font></span></span></span></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><b><font size="4"><font color="#ff0000">สอบถามข้อมูลได้</font></font></b></strong><span style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 18px;">&nbsp;</span></p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><b><font size="4"><font color="#ff0000">(ยังไม่ซื้อไม่เป็นไร....สอบถามข้อมูลให้มั่นใจก่อนได้ที่)</font><br />
<br />
<font color="#006400">&nbsp;<br />
โทร.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font color="#006400" size="4">081 - 133 - 2123&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ชัญญา)</font></strong><br />
&nbsp; </font></font></b></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<strong style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14px;"><b><font size="4"><font color="#006400">&nbsp; 080 -&nbsp;666 -&nbsp;3166</font></font></b></strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"><b><font color="#ff0000">ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่าน&nbsp;&nbsp; ก่อนการตัดสินใจซื้อ<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
ดูข้อมูลเพิ่ม</font></b></font></strong></font></span></span></span></font><font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;</span></span></font></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"><b><a href="http://www.อาชิตอง.com/">www.earlyherb.com</a></b></font></strong></font></span></span></span></font></p>
<p>
<font color="#ff0000"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 14px;"><font color="#ff0000"><strong><font size="4"><b><a href="http://www.อาหารเสริม108.com"><br />
www.อาหารเสริม108.com</a></b></font></strong></font></span></span></span></font></p>


   
   


ยี่ห้อ: วานิไทยรุ่น: WaniThai
ราคา: 500 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: กิตติเชษฐ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 021087432IP Address: 110.171.213.214
มือถือ: 0806663166 จังหวัด: นนทบุรี
เลขบัตรประชาชน: 6800997177XXX
ที่อยู่: 88/54 บางกรวย ไทรน้อย นนทบุรี

คำค้น:  เลือดจระเข้ | ต้านมะเร็ง | ลดเบาหวาน | ลดความดัน | ภูมิคุ้มกันบกพร่อง | มีบุตรยาก |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  1,490 บาท
  500 บาท
  1,000 บาท
  1,800 บาท
  1,250 บาท
  3,430 บาท
  500 บาท
  2,450 บาท
  340 บาท
  1,450 บาท
  250 บาท
  1,490 บาท
  59 บาท
  2,500 บาท
  4,000 บาท
 
  980 บาท
  2,000 บาท
  550 บาท
  0 บาท