สอนเขียนโปรแกรม JAVA

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » การศึกษา อื่นๆ

สอนเขียนโปรแกรม JAVA
สอนเขียนโปรแกรม JAVA         เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง โดย JAVA เป็นภาษา ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก   เรียนอย่างไร เน้น ให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ สำหรับ course J104 หากเรียนจบแล้ว ยังเขียนไม่ได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน สำหรับ course แบบ เรียนสด *** รายละเอียดตามที่ทางเรากำหนดรายละเอียด   สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ โปรดแจ้งตอนรับสมัครว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่มหาวิทยาลัยจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งเรามี course ที่ทำมาเฉพาะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - พระจอมเกล้าธนบุรี - ธรรมศาสตร์ - เกษตร   ** ถึงจะเป็น course แบบ self ที่นี้เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมี course self หลายฉบับและการเรียงเรื่อง ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน**     มี Course ของ JAVA อะไรบ้าง   1 J103 เป็นพื้นฐาน JAVA เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1-2 ทั้งหมด   2 J104 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 16 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application คอสเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ เรียนสดกับอาจารย์   3 J105 เรียน 16 ครั้ง การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ JAVA Web Application   4 J104-EXTRA เหมือน กับ J104 แต่เนื้อหามีละเอียดมากกว่า ลงลึกกว่าบางเรื่อง เรียน 22 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง เฉพาะ Course แบบ SELF   5 J106 เขียนโปรแกรมบน Android   ระยะเวลาที่ใช้เรียน   1.J103 เรียน 8 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง   2.J104 เรียน 16 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง   3.J105 เรียน 16 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง   4.J104-EXTRA เรียน 22 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง   J103 เรียนอะไรบ้าง   1.ครั้งที่ 1 รู้จักกับ variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop 2.ครั้งที่ 2 รู้จักกับ loop2 loop3 loop4 loop5 3.Array ,Method , Static ,Final ,try catch 4.Method , pass by value ,pass by reference 5.String , File 6.Class + Object 7.Interface Inheritance Polymorphism 8.GUI 9.Generic ,Collection   J104 เรียนอะไรบ้าง   1.8 ครั้งแรกเรียนเหมือน J103 2.Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์ 3.SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT 4.JDBC 5.SWING WINDOWS APP WORKSHOP 1 6.SWING WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2 7.SWING WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3 8.NETWORK PROGRAMMING 9.PRINTING REPORT GRAPH 10.Protobuffer - MessagePack ,Framework   J105 เรียนอะไรบ้าง   1.8 ครั้งแรกเรียนเหมือน J103 2.Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์ 3.SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT 4.JDBC 5.JAVA WEB APPLICATION WORKSHOP 1, SERVLET 6.JAVA WEB APPLICATION WORKSHOP, Software Process ,MVC 2 7.JAVA WEB APPLICATION WORKSHOP, Layer 3 8.NETWORK PROGRAMMING 9.PRINTING REPORT GRAPH 10.Protobuffer - MessagePack ,Framework   พื้นฐานของผู้เรียน คนธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกม มาก่อน เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจน ถึงระดับสูง   โปรแกรมที่ใช้ ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench   เหมาะสำหรับ 1.นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆแต่ขาดความมั้นใจในการทำงาน เรียน Course J104 แล้ว ท่านจะ มีความรู้ทุกอย่างที่ใช้ในโลกการเขียนโปรแกรมทาง ธุรกิจ โดยทั่วไป และนอกจากนี้ ท่านยัง มี portfolio จากตอนทำ Work shop ไว้ประกอบการสมัครงงานหรือเรียนต่อในต่างประเทศอีกด้วย 2.นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆและต้องการหางานทำระดับเทพ เรียน Course J104 + Data Structure + Algorithm จะได้ฝึกฝีมือและได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ 3.บุคคลที่ต้องการความท้าทายในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกสมองจัดระบบความคิด ให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่ใช้งานได้จริง 4.บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที 5.นักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT 6.คนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ไม่ใช่แค่พอเขียนโปรแกรมได้ 7.เจ้าของธุรกิจที่สงสัยว่าทำไม programmer มันเขียนโปรแกรมช้าจัง ทำไมงานที่เหมือนจะไม่ยากมันไม่เสร็จสักที 8.นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในหมาวิทยาลัย 9.นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา   ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา 1.สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาส่วนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะ ตอบไม่ได้ 2.ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที 3.ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง 4.สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้อต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก 5.เนื้อหาในคอสเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอสของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ 6.ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที 7.สอนเขียนโปรแกรมJAVA 8.เรียนเขียนโปแกรม JAVA           ติดต่อ TEL : 085-350-7540 (DTAC) 084-88-00-255 (AIS) 026-111-618 หรือทาง EMAIL : [email protected]     รายละเอียดสอนเขียนโปรแกรมJAVA http://expert-programming-tutor.com/detail_course/java.php


  


ราคา: 8,700 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: สอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะอีเมล์: 
โทรศัพย์: 085-350-7540IP Address: 180.183.245.229
มือถือ: 085-350-7540 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 1238759535XXX
ที่อยู่: 486/155 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

คำค้น:  JAVA | เรียนเขียนโปรแกรม JAVA | จาวา | เขียนจาวา | สอน java |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  10,000 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  10,000 บาท
  6,700 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  7,300 บาท
  450 บาท
  8,700 บาท
  10,000 บาท
  8,700 บาท
  8,700 บาท
  4,294,967,295
  150,000
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ