CKA รับจดทะเบียนธุรกิจ บริการทุกจังหวัดทั่วไทย โทร. 0-2862-2727 จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกบริษัท จัดตั้งบริษัท จดทะเบียน หจก. จดทะเบียนเลิกห้า

หน้าแรก » อื่น ๆ จิปาถะ » อื่นๆ

CKA รับจดทะเบียนธุรกิจ บริการทุกจังหวัดทั่วไทย โทร. 0-2862-2727 จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกบริษัท จัดตั้งบริษัท จดทะเบียน หจก. จดทะเบียนเลิกห้า
CKA รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างชาติ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกบริษัท / เลิกกิจการ / เลิกห้าง  จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า จดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนร้านค้า รับขอใบอนุญาตนำเที่ยว โดยทีมงานที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โทร.0-2862-2727
***************************************************
C.K.A. Accounting and Law
 
http://image.ohozaa.com/i/609/e8wobz.jpg
 
***************************************************
          บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด (C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd.) รับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตทำงาน(Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างชาติ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกบริษัท / เลิกกิจการ / เลิกห้าง  จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า จดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนร้านค้า รับขอใบอนุญาตนำเที่ยว บัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท รับทำบัญชีและภาษีครบวงจร ตรวจบัญชี โดยทีมงานที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรงมากกว่า 13 ปี ประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า 
http://image.ohozaa.com/i/68a/0X5LMI.jpg http://image.ohozaa.com/i/612/8ZnN8t.jpg http://image.ohozaa.com/i/fca/rQmRia.jpg
     
http://image.ohozaa.com/i/5ee/epHqdK.jpg  http://image.ohozaa.com/i/g8e/k5xm4V.jpg http://image.ohozaa.com/i/f77/OFnGJr.jpg
CKA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKA เป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ CKA เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา
CKA ให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติที่ต้องการทำงานและต้องการอยู่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน CKA รับผิดชอบดูแลอยู่มากกว่า 200 บริษัท และดูแลชาวต่างชาติมากกว่า 400 ท่าน ถ้าหากท่านสนใจในบริการ สามารถปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าบริการ  
http://image.ohozaa.com/i/672/eVsL61.jpg
รับจดทะเบียนธุรกิจ
Ø จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน                                   2,990 บาท     
Ø จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จำกัด จดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน                2,480 บาท
Ø จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างฯ พร้อมชำระบัญชี                                               4,480 บาท     
Ø จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การันตีผลงาน                                                2,290 บาท
Ø จดทะเบียนแปรสภาพห้าง ฯ เป็นบริษัทจำกัด โดยทีมงานมืออาชีพ                8,900 บาท     
Ø จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เริ่มต้น                1,980 บาท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลำดับรายละเอียดงานบริการรจดทะเบียนมีดังนี้


R1   จดทะเบียนบริษัทจำกัด
R2   จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
R3   จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่
R4   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
R5   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
R6   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่
R7   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร
R8   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
R9   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์
R10 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
R11 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) +ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
R12 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
R13 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)
R14 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)
สามารถดูรายละเอียดงานบริการจดทะเบียนเพิ่มเติมได้ ที่นี่ << คลิกเลย
หรือ
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด
 
หมายเหตุ :
- ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ   ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย) www.cka.co.th ติดต่อ
บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์  ชั้น 34 A ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600
Call Center   02-862-2727   จันทร์-เสาร์ : 8.30-17.30 น.  (หยุดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
Hot Line  ติดต่อเรื่องเร่งด่วน โทร : 081–844-1707(AIS) , 090–573-7359(DTAC) ,  086-603-3105(TRUE)
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม/แจ้งข้อมูล(24hr.)  ได้ที่  :  [email protected]
                แนะนำ / ติชม การบริการ เพื่อพัฒนาการบริการที่ดี   มาที่   :  [email protected]
:: บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า ทางCKAยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านทุกความเห็น ทุกข้อเสนอแนะมาถึงผู้บริหาร เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ::


 


ราคา: 2,480 บาทต้องการ: โฆษณา
ติดต่อ: chanikaอีเมล์: 
โทรศัพย์: 026822727IP Address: 110.168.162.125
มือถือ: 0905737359 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 1411200116XXX
ที่อยู่: 77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 A ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

คำค้น:  จดทะเบียนเลิก | จดทะเบียนเลิกบริษัท | จดทะเบียนบริษัท | รับจดทะเบียนบริษัท | รับจดเลิกบริษัท | จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด | จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน | รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  2,480 บาท
  0 บาท
 
  0 บาท
  650 บาท
  500 บาท
  5,990 บาท
  2,480 บาท
  0 บาท
  2,990 บาท
 
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  2,990 บาท
  5,990 บาท
 
[อื่นๆ] ค้นหา : ดูดวง ,
299 บาท
  35,000 บาท
  3,900 บาท
  5,990 บาท